Намастиляващите тампони

за маркиращите клещи, произведени в Европейския съюз са направени от въглерод (смлян въглен) и свързващи вещества. Необходимо е да се прави разлика между тампоните за канцеларските печати и тампоните на маркиращите клещи. Структурата на тампоните за маркиращи клещи не е подходяща за намастиляване с канцеларско мастило. В него се съдържа спирт, който вулканизира (раздува) цифрите и буквите от принтиращия блок, които най-често се ползват. Цифрите, които не се използват, са на по-ниско ниво (изглеждат по-малки и хлътнали). Те не могат да се намастилят и не се отпечатват добре. В стремежа си за получаване на по-добър отпечатък се налага да щракате с все по-голяма и по-голяма сила. Това е уморително за Вас, а също така води до по-бързо счупване на някои части на маркиращите клещи. 

ПРИМЕР: при намастиляване на тампоните на маркиращи клещи с канцеларско мастило и в продължение на цяла година сте маркирали “2017”, когато смените годината на “2018”, цифрата 8, която не сте ползвали, няма да се отпечатва.

Препоръчваме при изхабяване на тампона да се заменя с нов, а да не се правят опити за намастиляването му с канцеларско мастило!

Други проблеми, свързани с тампоните на маркиращите клещи може да възникнат, ако устройствата не са ползвани повече от 2 години. Тампонът видимо е нов, но свързващите вещества в него са остарели и има вероятност при започване на работа с клещите, тампонът да се разпадне. Може да се провери дали тампонът е в добро състояние, като се натисне с плоска отверка. Ако той остане цял, значи е добър за ползване. В тази връзка не препоръчваме презапасяване с тампони, защото въпреки че са в херметична опаковка, при съхраняване повече от 3 години те стареят.

Фирма ДИКОЗО предлага намастиляващи тампони за маркиращи клещи “BLITZ”, “PRINTEX”, “SMART”, “UNO”, “JOLLY”, “OPEN”, “TOVEL”, “CONTACT”, “SATO SAMARK”, както и тампони за маркиращи клещи с Голям Корпус за “BLITZ”, “PRINTEX” и “CONTACT”.