Магнитен отключвател СУПЕР Детачер

83.00 лв. Без ДДС

  • Магнитен отключвател SuperLock
  • Магнитна сила: 12000 GS
  • За защитни копчета / тагове
  • С отвори за по-лесно монтиране
  • Магнитните отключватели могат да се закупят само от собственик/ управител на търговския обект, или от упълномощено от тях лице

  • Продукти
  • ПЕЧАТ
  • Контакти