Двуредовите маркиращи клещи печатат 8+8 / 10+10 / 12+12 цифри, знаци и букви. Работят със стандартни етикети 26х16мм – вълнообразни или правоъгълни. Пистолетите за промоционални етикети печатът върху лепенки 26х19мм в сигнални цветове. Маркиращите клещи с голям корпус работят с етикети 37х19мм.